मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना काय आहे जाणून घ्या | mukhymantri ladki bahin Yojana

 

मुख्यमंत्री लाडके बहीण योजना काय आहे ते जाणून घ्या | mukhymantri ladki bahin Yojana

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना | mukhymantri ladki bahin Yojana


महाराष्ट्र राज्याचा संकल्प 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडके बहीण योजना या योजनेचा शुभारंभ केला आहे.

योजना मध्यप्रदेश सरकारने या अगोदरच लागू केली आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने ही योजना महाराष्ट्रात लागू करण्याचे ठरविले आहे.


मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे विषयी आपल्या मनातील खालील प्रश्नांची उत्तरे येथे मिळतील?

काय आहे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना?

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये ॲनिमिया प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील एका पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी २८.७० टक्के इतकी आहे. 

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता महिलांच्या आर्थिक व आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. 

सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची  भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे उद्देश काय? 

(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे. 
(२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे. 
(४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे. 
(५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

२. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचे स्वरुप काय आहे?

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक
केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. 

तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.


३. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी कोण असतील?

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

४. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता काय असेल?


(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

५. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणत्या महिला अपात्र असतील


(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

(७) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर
नोंदणीकृत आहेत.

योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन निर्णय घेईल.६. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता कोणते कागदपत्रे आवश्यक आहेत?


(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.

(३) रेशनकार्ड

(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला

(वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

(५) बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

(७) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.


७. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लाभार्थी निवड कशी केली जाईल?

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता 

अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका,
सेतू सुविधा केंद्र,
ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी 

यांनी खातरजमा करून ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभाथ्यर्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. 

सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना


अ) 

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज अर्ज कसा करावा? 

योजनेचे अर्ज पोर्टल / मोबाइल ॲपद्वारे / सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.

 त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-

(१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

(२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी "अर्ज" भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.

(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.

(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)

 २. स्वतः चे आधार कार्ड


mukhymantri ladki bahin Yojana
mukhymantri ladki bahin Yojana

mukhymantri ladki bahin Yojana
mukhymantri ladki bahin Yojana


mukhymantri ladki bahin Yojana