पायाभूत चाचणी (PAT 1) जुलै 2024 शिक्षक सूचना व उत्तरसूची | PAT July 2024 Teacher instructions and answer key

पायाभूत चाचणी (PAT 1) जुलै 2024 च्या इयत्तानिहाय, माध्यमनिहाय व विषयनिहाय शिक्षक सूचना व उत्तरसूची 


पायाभूत चाचणी(PAT 1) जुलै 2024 च्या इयत्तानिहाय, माध्यमनिहाय व विषयनिहाय शिक्षक सूचना व उत्तरसूची MSCERT च्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.


PAT काय आहे?

  शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था  व  खाजगी अनुदानित शाळा यांमधील इ ३  री ते ९वी या वर्गातील विद्यार्थांची प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा या विषयांसाठीची पायाभूत चाचणी  दि १० ते १२ जुलै २०२४ या कालावधित होणार आहे . 

सदर चाचणी साठीच्या प्रश्नपत्रिका शाळास्तरांपर्यंत पोहोच झालेल्या आहेत.


पायाभूत चाचणी (PAT 1) जुलै 2024 शिक्षक सूचना व उत्तरसूची 

 शिक्षक सूचना व उत्तरसूची या MSCERT च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या  आहेत. 

संकेतस्थळावरील किंवा सोबत दिलेल्या लिंकवर जावून  शिक्षक सूचना व उत्तरसूची डाऊनलोड करता येऊ शकते.

 शिक्षकसूचना लगेच पाहता येतील. 

मात्र उत्तरसूची या परीक्षा नियोजनाप्रमाणे 

  1.  १० जुलै रोजी प्रथम भाषा, 
  2. ११ जुलै रोजी गणित आणि 
  3. १२ जुलै रोजी तृतीय भाषा 

या विषयाप्रमाणे त्याच दिवशी सायंकाळी ५.०० वाजल्यानंतर  प्रसिद्ध केल्या जातील . 


शिक्षक सूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.